Оргахим-Ад

Уважаеми Партньори,
С настоящето писмо, потвърждаваме високите качества на доставяните от “Марс Трейд” ЕООД
инструменти и аксесоари за довършителни работи в строителството, бояджийството и интериорния
дизайн под търговска марка REGGE, които продължават добрите традиции на продуктовата гама
позната до момента под марката Rhoy и с доставчик “Рос Консултс” ЕАД.
Качествата на инструментите са доказани в работата на наши специалисти и клиенти, на
реални строителни обекти при изпълнение на СМР с обща площ около 1 млн. квадратни метра
изградени топлоизолационни системи и около 2 млн. квадратни метра бояджийски работи в екстериор
и интериор.

Характеристиките на инструментите осигуряват висококачествена и прецизна работа при

полагане на подготвителни и финишни покрития.
Използваните материали за производство на инструментите дават възможност за постигане на
точни разходни норми, без загуби при използването на строителни и бояджийски продукти.
Конструкцията на инструментите позволява работа без излишно физическо натоварване, което
от своя страна повишава ефективността.
Изключително високата дълготрайност на инструментите ги прави предпочитан избор при
изпълнение на проекти както от наши специалисти, така и от наши клиенти и партньори.
С бояджийските валяци с номенклатурни номера 80072, 80076, 80075, 80092, 80093, 80098 е
постигнато боядисване на площи до 5000 (пет хиляди) m2, без смяна на инструмент, при правилно
изпълнени технология на работа и поддръжка на инструмента.
Неръждаемите инструменти имат доказана устойчивост на износване за площи не по- малко от
4000 (четири хиляди) m2, а пластмасовите до 2000 (две хиляди) m2, при правилно изпълнени
технология на работа и поддръжка на инструмента.
От началото на нашето сътрудничество до момента не е подадена нито една рекламация на
доставена стока.
Важен фактор за избора на наш доставчик беше коректното отношение, точното и срочно
изпълнение на заявките и техническия сервиз осигурени от Ваши специалисти.
Прилагаме информация за най-често използваните инструменти и аксесоари от „Оргахим”АД –
Приложение № 1.
гр. Русе
01.03.2012 г.